Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 17.10.2018року №18-33/2018

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа          Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту регуляторного акту         проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________   

 

 1.     Рішення ради        Про встановлення          Забезпечення надходжень        

                                        місцевих податків і         до сільського бюджету        травень- 2019        Постійна комісія    Районні   

                                        зборів  на 2020рік                                                           -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.      Рішення   ради    Про встановлення       Забезпечення надходжень          травень- 2019       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного       до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                                 та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2020 рік      

 

Секретар сільської ради                                                              А.Караюз