Проект Рішення від 22.07.2019р. №6-44/2019

Проект Рішення від 22.07.2019р. №6-44/2019 "Про  Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди майна, що належить Мошурівській територіальній громаді"

/upload/files/moshuriv/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc

 

 

МОШУРІВСЬКА СІЛЬСЬКАРАДА

ЧОТИРНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

30.11.2016   № 9-14/2016

        с.Мошурів

 

Про звіт щодо здійснення

державної регуляторної політики

виконавчим комітетом Мошурівської

сільської ради у 2016році

 

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей  26,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної комісії сільської  ради з питань бюджету та фінансів сільська рада в и р і ш и л а :

 

          1. Затвердити звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом Мошурівської  ради в 2016 році (додається).

          2. Виконавчому комітету Мошурівської  ради продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою.

          3. Повідомлення про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом  Мошурівської сільської ради в 2016 році оприлюднити  в районній газеті «Тальнівщина» , а звіт щодо здійснення здійснення державної регуляторної політики оприлюднити   на офіційному веб - сайті Мошурівської сільської  ради.

                 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради  з питань бюджету та фінансів   та з питань реалізації державної регуляторної політики/голова комісії – Москаленко Т.А./

 

Сільський голова                                                                Н.П.Пономаренко

 

 

 

Затверджено

рішення  сільської  ради

30.11.2016 9-14/2016

 

 

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики

виконавчим комітетом  Мошурівської сільської ради в 2016 році

 

Мошурівська сільська  рада та її виконавчий комітет  здійснював у 2015 році державну регуляторну політику відповідно до вимог законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів з питань державної регуляторної політики щодо забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики.Підготовка та прийняття регуляторних актів відбувалась з дотриманням принципів державної регуляторної політики та законодавства  щодо підготовки та прийняття регуляторних актів, зменшення регулювань господарської діяльності.

Протягом року постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин; механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта; показників результативності регуляторного акта; заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

     Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики сільської  ради  покладені  на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету та фінансів.

В сільській  раді налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Станом на 01.01.2016 року діяло 3 (три) регуляторних актів. Зокрема, рішення сільської  ради:

-рішення сільської ради від 13.07.2015 р. №1-46/2015 « Про місцеві податки і збори на 2016 рік»

-рішення сільської ради від  13.07.2015 р. №1-46/2015  «Про затвердження  ставок   земельного  податку  та розміру орендної платина 2016рік по с.Мошурів»

-рішення сільської ради від 20.08.2015 р. №5-47/2015 «Про Порядок встановлення/погодження тарифів на житлово-комунальні та ритуальні послуги в с. Мошурів»

У  2016 році   прийнято  трирегуляторних акти –

 

1. Рішення сільської ради від 12.07.2016р. № 3-10/2016

«Про місцеві  податки  і збори на 2017  рік»;

2. Рішення  сільської  ради  від 12.07.2016р.№ 4-10/2016«Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  та розміру орендної  плати на 2017  рік»;

3.Рішення сільської ради від 02.08.2016 р. №6-11/2016 «Про затвердження Положення про конкурсний  відбір суб»єктів оціночної діяльності для  проведення  експертної  грошової   оцінки  комунального майна   територіальної  громади села  Мошурів

Вимоги діючих регуляторних актів враховувались при підготовці проектів рішень сільської  ради та їх розгляді на засіданнях постійних комісій та сесії сільської  ради.

На виконання статей 9 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань забезпечено розміщення проектів регуляторних актів на дошці оголошень  та офіційному веб-сайті Мошурівської  сільської  ради. 

Виконавчим комітетом сільської  ради продовжуватиметься робота із забезпечення у 2017 році дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики в сільській  раді.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Н.П.Пономаренко

 

 

 

 
 


МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від      07  грудня   2017                 с.Мошурів                 №  14-23/2017

 

 

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики в 2017 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до п.п.9  ч.1. статті 26,  статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішення покласти на сільського голову та на постійну комісію з питань бюджету і фінансів та з питань реалізації державної регуляторної політики /голова комісії – Москаленко Т.А./

 

  Сільський голова                                                              Н.Пономаренко        

                                                            Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                         від 07.12.2017   року №14-23/2018

                                                                                                                                               

 

                                             Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  в 2017  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

 

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

 

      Зокрема пректи регуляторних актів:

 

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308із змінами  «Про затвердження методикипроведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 

 Всього сільською радою за  2017р. Прийнято  3  регуляторних актів, в тому числі:

 

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2018 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ; 

3. Про   Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна».

 

 

  

   Станом на 01.11.2017 року у   сільській раді є 3   діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

 

     Протягом 2017 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

 

    Сільська  рада планує у 2018 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

   Сільський голова                                               Н.Пономаренко