МОШУРІВСЬКА СІЛЬСЬКАРАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

10.12.2015   №3-2/2015

        с.Мошурів

 

Про звіт щодо здійснення

державної регуляторної політики

виконавчим комітетом Мошурівської

сільської ради у 2015 році

 

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей  26,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної комісії сільської  ради з питань бюджету та фінансів сільська рада в и р і ш и л а :

 

          1. Затвердити звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом Мошурівської  ради в 2015 році (додається).

          2. Виконавчому комітету Мошурівської  ради продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою.

          3. Повідомлення про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом  Мошурівської сільської ради в 2015 році оприлюднити  в районній газеті «Тальнівщина» , а звіт щодо здійснення здійснення державної регуляторної політики оприлюднити   на офіційному веб - сайті Мошурівської сільської  ради.

                 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради  з питань бюджету та фінансів   та з питань реалізації державної регуляторної політики/голова комісії – Москаленко Т.А./

 

Сільський голова                                                                Н.П.Пономаренко

 

 

Затверджено

рішення  сільської  ради

10.12.20153-2/2015

 

 

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики

виконавчим комітетом  Мошурівської сільської ради в 2015 році

 

Мошурівська сільська  рада та її виконавчий комітет  здійснював у 2015 році державну регуляторну політику відповідно до вимог законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів з питань державної регуляторної політики щодо забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики.Підготовка та прийняття регуляторних актів відбувалась з дотриманням принципів державної регуляторної політики та законодавства  щодо підготовки та прийняття регуляторних актів, зменшення регулювань господарської діяльності.

Протягом року постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин; механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта; показників результативності регуляторного акта; заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

     Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики сільської  ради  покладені  на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету та фінансів.

В сільській  раді налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів проводиться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Станом на 01.01.2015 року діяло 3 (три) регуляторних актів. Зокрема, рішення сільської  ради:

1. Рішення сільської ради від 19.06.2014р. № 2-34/2014

«Про місцеві  податки  і збори на 2015  рік»;

2. Рішення  сільської  ради  від 16.10.2014р.№ 18-36/2014«Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної  плати та затвердження зразка договору оренди земельної  ділянки на 2015  рік»;

3.Рішення сільської ради від 12.12.2014 р. №7-39/2015 «Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об»єктів та поновлення договорів оренди, розташованих на території села Мошурів»

 

У  2015 році   прийнято  трирегуляторних акти –

-рішення сільської ради від 13.07.2015 р. №1-46/2015 « Про місцеві податки і збори на 2016 рік»

-рішення сільської ради від  13.07.2015 р. №1-46/2015  «Про затвердження  ставок   земельного  податку  та розміру орендної платина 2016рік по с.Мошурів»

-рішення сільської ради від 20.08.2015 р. №5-47/2015 «Про Порядок встановлення/погодження тарифів на житлово-комунальні та ритуальні послуги в с. Мошурів»

Вимоги діючих регуляторних актів враховувались при підготовці проектів рішень сільської  ради та їх розгляді на засіданнях постійних комісій та сесії сільської  ради.

На виконання статей 9 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань забезпечено розміщення проектів регуляторних актів на дошці оголошень  та офіційному веб-сайті Мошурівської  сільської  ради. 

Виконавчим комітетом сільської  ради продовжуватиметься робота із забезпечення у 2016 році дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики в сільській  раді.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Н.П.Пономаренко