МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОТИРНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

     30.11.2016№  10-14/2016

            с.Мошурів

 

Про затвердження плану  діяльності з підготовки  

та перегляду проектів регуляторних актів

Мошурівської сільської ради  на  2017рік

 

      Відповідно до вимог ст. 7, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин реальним потребам та вимогам ринку, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громади та держави, керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада     в и р і ш и л а :

  1.  Затвердити  план діяльності з підготовки регуляторних актів  Мошурівської сільської ради на І  півріччя 2017року.

2. Повідомлення про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Мошурівської сільської  ради на   2017рік    оприлюднити  в районній газеті «Тальнівщина», а план розмістити на офіційному веб – сайті Мошурівської сільської  ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету і  фінансів та з питань реалізації державної регуляторної політики /голова комісії- Москаленко Т.А./.

Сільський голова                                                                   Н.П.Пономаренко

 

Додаток

до рішення сільської  радивід  30.11.2016 №10-14/2016

 

 

План діяльності

з підготовки проектів  регуляторних актів

Мошурівської сільської ради на  І півріччя 2017року

пп

Вид документа

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття проекту регуляторного акта

Термін  підготовки проекту регуляторного акта

Найменування розробників проекту

1.

Рішення

сільської ради

Про місцеві податки і збори на 2018рік

 

 

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

травень-червень 2017р.

Постійна комісія з питань бюджету і фінансів

та з питань реалізації державної регуляторної політики

2.

Рішення сільської ради

Про затвердження земельного податку, пільг з його сплати та  розміру  орендної плати на 2018 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

травень-червень 2017р.

Постійна комісія з питань бюджету і фінансів

та з питань реалізації державної регуляторної політики

 

 

 

Сільський  голова                                              Н.П.Пономаренко