Конкурсна комісія

Пономаренко Н.П., голова комісії

Андрошенко Т.Н., секретар комісії

Давиденко В.П., член комісії

Найчук С.П., член комісії

 

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:

 виконавця земельних торгів

                                   (послуг з виконання робітіз землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

 

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість наданих балів

1.

Товарна біржа АПКЦО

                    15

2.

ПП «Фірма «СОМГІЗ»

                    25

3.

ПП «Земекспертцентр»

                    14

4.

Аграрна біржа

                    21

 

 

 

Голова комісії                               ______________                Н.П.Пономаренко

                                                                                                         (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

Секретар комісії                              ______________              Т.Н.Андрошенко

                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)