ОГОЛОШЕННЯ

Мошурівська сільська рада  повторно оголошує  конкурс  з відбору виконавців земельних торгівз продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності

 

     Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності Мошурівської сільської ради із земель сільськогосподарського призначення, вид  угідь-рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за межами населеного пункту в адміністративних межах Мошурівської сільської ради.

     Дані про земельні ділянки: комунальна власність Мошурівської сільської ради, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля, розташовані за межами населеного пункту в адміністративних межах Мошурівської сільської ради, Тальнівського району, Черкаської області:

    - площа -1,0912 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2148;

   - площа -0,8781 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0317;

   - площа -2,0270 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2247;

   - площа -1,7365 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0526;

   - площа -2,2787 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0487;

   - площа -1,7863 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2146;

   - площа -1,9519 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0387;

    - площа -1,5400 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2619;

    - площа- 2,5686 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2618;

    - площа- 2,2788 га кадастровий номер 7124087000:01:001:2147;

    - площа- 1,588  га кадастровий номер 7124087000:01:001:0389;

    - площа- 2,3891 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0108;

    - площа- 1,7864 га кадастровий номер 7124087000:01:001:0190

    

      Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка ,, На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів’’, із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтверджуючі документи  з їх описом та закритий конверт з конкурсною пропозицією.

      Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

      Прийняття заяв припиняється за п’ять  робочих днів до дати проведення конкурсу.

      Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатаються на засіданні комісії.

      У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

      Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів;

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • згода на обробку персональних даних ( для претендента- фізичної особи підприємця;
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента , яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів ( за наявності);
  • копія(ї) ліцензії, сертифікатів;
  • інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності ( з продажу права оренди земельних ділянок) :  кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях та відсотках з підтверджуючими документами ( оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону або завірені копії) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

 

  Поштова адреса за якою подаються документи: 20432, Черкаська область,

Тальнівський район, с.Мошурів, вул.Центральна 5, Мошурівська сільська рада.

  

 Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 14 серпня 2019 року о 10.00 годині  за адресою: 20432, Черкаська область,

Тальнівський район, с.Мошурів, вул.Центральна,5.

  Телефони для довідок   9-75-31, 9-75-71, 9-75-45.

 

  Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони :

20432. Черкаська область, Тальнівський район, с.Мошурів, вул.Центральна,5.

Телефон для довідок 9-75-31, 9-75-71,  9-75-45.

 

 

Сільський  голова                        Н.Пономаренко