До чергової сесії

 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  1-24/2013
             с.Мошурів                    
 
Про затвердження звіту
про виконання сільського
бюджету за І півріччя 2013 року
 
           
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська  рада  в и р і ш и л а :
 
                   
1.Інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. взяти до відома.
 
2. Затвердити звіт про виконаннясільськогобюджету  за І півріччя 2013  рокузгідно з додатками 1,2 (додаються).
 
          3.Дане рішення оприлюднити на дошці оголошень сільської ради.
         
 
 
 
Сільський голова                                                                  Н.П.Пономаренко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  3-24/2013
             с.Мошурів                    
 
Про затвердження правил утримання собак, котів
та хижих тварин у населеному пункті
 
 
          Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»,  враховуючи методичні  рекомендації з розроблення  правил утримання домашніх тварин в населених пунктах, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 р. №264, на виконання  Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,   керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада в и р і ш и л а :
 
 
1.Затвердити Правила утриманнясобак, котів та хижих тварин у населеному пункті    (додаються).
2.  Оприлюднитидане  рішення у встановленому порядку  в 10-денний термін з дня його прийняття.
 
               3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна та соціального розвитку села.
 
 
 
Сільський голова                                                                Н.П.Пономаренко
 
 
 
Додаток
до рішення сільської ради від 17.07.2013р.№3-24/2013
 
          Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населеному пункті
                
1. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на громадян, що тримають собак, котів , хижих та інших тварин.
2. Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак, котів хижих та інших тварин зобов'язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.
3. При додержанні вимог, вказаних у пункті 2 цих Правил, дозволяється тримати:
а) собак і котів - у квартирах, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;
б) не дозволяється тримати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горище, підвали і т. ін.);
в) собак у населених пунктах - у вільному вигулі на ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;
г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони - на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.
4. Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак на пасовищі при гуртах тварин, при оперативному використанні працівниками РВ УМВС в районі,а також собак на полюванні.
5. Підприємствам і організаціям утримання собак і котів допускається за погодженням з Тальнівськоюрайонною державною лікарнею ветеринарної медицини.
6. Власники собак, котів зобов'язані:
а) щороку реєструвати (перереєстровувати) всіх своїх собак, котів в органах місцевого самоврядування(міській, селищних, сільських радах),де власник ознайомлюється з правилами утримання тварин.
Собаки, коти повинні бути зареєстровані в 5-денний строк з часу їх появи;
б) щороку доставляти собак та котів, у дільничну ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і профілактичних обробок;
в) повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу, що обслуговує даний населений пункт, про придбання собаки, кота, а також про переїзд з ними в інший населений пункт;
г) тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі,та нанесення покусів людям; про наявність собак застерігати написом;
д) власникам не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти після своїх тварин.
є) регулювати приплід собак і котів;
ж) регулювати чисельність старих і зайвих собак і котів,методами,що виключають жорстоке поводження з тваринами;
з) про будь-яке захворювання собаки або кота негайно повідомляти спеціалістів державної дільничної установи ветеринарної медицини;
і) у випадках загибелі собак чи котів негайно повідомляти спеціалістів державної дільничної установи ветеринарної медицини;
к) негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини про випадки укусу або травмування собакою, котом чи іншою твариною людини або свійської тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування.
      В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них сільські (міську,селищні) ради для відповідного реагування і забезпечення клінічного ветеринарного нагляду за ними.
л) захоронювати трупи своїх померлих собак та котів,які не травмували перед смертю людей та тварин та не мали ознак захворювання нервової системи у спеціально відведених для цієї мети виконавчими комітетами місцевих Рад місцях(худобомогильниках).
7. Власникам собак і котів дозволяється:
а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з обов'язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику; в обов"язковому порядку щеплених проти сказу;
б) перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;в обов"язковому порядку щеплених проти сказу;
в) вигулювати собак,в обов"язковому порядку щеплених проти сказу, на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, спеціально відведених для цієї мети виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.
8. Забороняється:
а) тримати собак, котів і інших тварин незареєстрованими;
б) продавати собак, котів і інших тварин у невстановлених місцях, в тому числі не щеплених в установленому порядку проти сказу;
в) тримати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо)
г) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;
д) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту собак в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва Форми №1 з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;
є) жорстоко поводитись з собаками, котами і іншими тваринами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;
ж) викидати трупи собак,котів і інших тварин.
9. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках, використання собак на полюванні, а також перевезення собак в інші населені пункти дозволяється при наявності у власника ветеринарного паспорта тварини, ветеринарного свідоцтва Форми №1 з відміткою у ньому про те, що собаку імунізовано проти сказу не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (продажу,показу).
10. Реєстрація собак і котів, що їх тримають громадяни, проводиться сільськими (міською,селищними) радами, видача ветеринарних паспортів, імунізація проти сказу проводиться державною службою ветеринарної медицини.
Реєстрація собак, котів і інших тварин, яких тримають підприємства, установи і організації, проводиться Козелецькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини.
11. Власники собак, котів і інших тварин несуть витрати по їх реєстрації, оплаті вартості ветеринарного паспорта,надання платних адміністративних послуг,клінічного огляду у розмірах, що визначаються відповідними постановами Кабінету Міністрів України та тарифами вартості ветеринарних послуг служби ветеринарної медицини.
12. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають ошийники і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.
13. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також у випадках, якщо на це є відповідне рішення органів (установ) санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб.
14. Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів проводяться за ініціативи виконавчих комітетів сільських (міської,селищних) рад для чого створюються госпрозрахункові спеціальні бригади при сільських (міській,селищних) радах, а на території господарств - силами і засобами цих господарств.
15. Собаки і коти, які бродять у мисливських угіддях, знищуються протягом усього року службовими особами мисливських господарств, а мисливцями - в період полювання; породисті мисливські собаки затримуються.
16. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують життю чи здоров'ю людей.
Відлов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що встановлюються виконавчими комітетами місцевих Рад .
17. Відловлені собаки і коти протягом трьох днів тримаються на карантинних площадках і можуть бути повернуті власникам з дозволу дільничної установи ветеринарної медицини після пред'явлення ветеринарного паспорта та оплати вартості витрат на відлов і утримання сільським (міській,селищним) радам.
Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов'язані протягом 14 днів тримати таких собак в ізольованому місці і за вказівкою спеціаліста державної ветеринарної установи доставляти їх для огляду.
18. Службові особи сільських (міської,селищних) рад, підприємств, установ і організацій, керуючі житловими кооперативами багатоквартирних будинків (ОСБ,КЕЧ) зобов'язані:
а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;
б) повідомляти працівників госпрозрахункових спеціальних бригад при сільських (міській,селищних) радах про бродячих собак і котів і сприяти виконанню ними своїх обов'язків;
в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;
г) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і котів, повідомляти їх про необхідність реєстрації (перереєстрації) в сільських (міській,селищних) радах, проведення щеплень цих тварин проти сказу з відміткою про це в ветеринарному паспорті, який видається в державних установах ветеринарної медицини району на платній основі.
19. За порушення цих Правил громадяни і службові особи (керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками собак, котів або інших тварин, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
20. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, підприємствами, установами і організаціями здійснюється працівниками органів внутрішніх справ(міліція) відповідно до статті 154 Кодексу Законів про адміністративні правопорушення.
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                       Т.Н.Андрошенко
 
 
 
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  4-24/2013
             с.Мошурів                    
 

Про затвердження звіту
про незалежну оцінку
нежитлових приміщень
комунальної власності
 

          Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р.№629 «Про затвердження Методики оцінки об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», враховуючи те, що звіт повність відповідає вимогам нормативно-правових актів про оцінку майна, керуючись ст. 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
сільська рада в и р і ш и л а :
 
            1.Затвердити звіт про незалежну оцінку нежитлових приміщень комунальної власності , що знаходяться за адресою:
с.Мошурів, вул.Жовтнева,5 частина приміщення на другому поверсі сільського будинку культури,  загальною площею 28,0 кв.м.ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає11 100 (одинадцять тисяч сто) гривень(без ПДВ);
 
с.Мошурів, вул.Жовтнева,3 приміщення колишньої сільської ради,  загальною площею 20,3 кв.м. –ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає8 200 (вісім тисяч двісті) гривень (без ПДВ);
 
с.Мошурів, вул.Жовтнева,5 частина приміщення сільського будинку культури,  загальною площею 14,2 кв.м.  – ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає5 700 (п’ять тисяч сімсот) гривень
( без ПДВ);
с.Мошурів, вул.Жовтнева, 3 приміщення колишньої сільської ради,  загальною площею 45,2 кв.м. –ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає18 200 (вісімнадцять тисяч двісті) гривень ( без ПДВ);
с.Мошурів, вул.Жовтнева, 3 частина приміщення сільського будинку культури(танцювальна зала),  загальною площею 222,0 кв.м. –ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає 91 000 (дев’яносто одна тисяча) гривень (без ПДВ);
с.Мошурів, вул.Жовтнева, 3 приміщення колишньої сільської ради (пошта),  загальною площею 24,0 кв.м. – ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає 9 700 (дев’ять тисяч сімсот) гривень   (без ПДВ);
с.Мошурів, вул.Жовтнева,5 частина приміщення СБК (колишній к-т профкому та швейної) 64 кв.м.  - ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає   33 100 (тридцять три тисячі сто) гривень ( без ПДВ).
          2.Послуги з проведення незалежної оцінки об»єкта оренди оплачує орендар.
 
 
 
Сільський голова                                                              Н.П.Пономаренко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  5-24/2013
             с.Мошурів                    
 
Про затвердження Типового
договору оренди комунального майна
 
          Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 05.03.2013 р.№276  «Про внесення змін до типових договорів оренди», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 р.№458/22990, керуючись ст.29,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Фонду державного майна України, сільська рада в и р і ш и л а :
 
          1.Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади  у новій редакції згідно з додатком.
          2.Виконавчому комітету сільської ради при підготовці договорів оренди брати за основу зазначені у пункті 1 цього рішення Типовогодоговору.Істотні умови договоруоренди мають відповідати встановленим у Типовомудоговорі.
          3.Рішення сільської ради від 26.09.2006р.№4-10 визнати таким, що втратило чинність.
          4.Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті Мошурівської сільської ради.
          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів /голова комісії-Масловська Н.В./.
 
 
 
Сільський голова                                                               Н.П.Пономаренко
 
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я


від  17.07.2013   №  6-24/2013
             с.Мошурів                    
 
Про продовження терміну дії
договорів оренди нежитлових
приміщень комунальної власності
 
               Розглянувши заяви підприємців ( ФОП Катерноги Катерини Андріївни, Нишпори Олени Сабіржанівни, Москаленко Людмили Дмитрівни та ПАТ «Укртелеком») про продовження терміну дії договорів оренди нежитлових  приміщень, з метою більш ефективного використання та збереження об’єктів комунальної власності, у відповідності до п.1 ст.17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.143 Конституції України, керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада в и р і ш и л а :
 
1. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: с.Мошурів, вул.Жовтнева,5 частина приміщення на другому поверсі сільського будинку культури,  загальною площею 28,0 кв.м.ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає11 100 (одинадцять тисяч сто) гривень(без ПДВ);
 між Мошурівською сільською радою та ПАТ «Укртелеком»  строком 2 роки 11 місяців з _________  по ________ шляхом укладання додаткової угоди між орендодавцем та орендарем.
          1.2. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: с.Мошурів, вул.Жовтнева, 3 приміщення колишньої сільської ради,  загальною площею 45,2 кв.м. –ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає18 200 (вісімнадцять тисяч двісті) гривень ( без ПДВ);
 
 між Мошурівською сільською радою та ФОП Катерногою Катериною Андріївною  строком 2 роки 11 місяців з _________  по ________ шляхом укладання додаткової угоди між орендодавцем та орендарем.
          1.3. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою:с.Мошурів, вул.Жовтнева, 3 частина приміщення сільського будинку культури(танцювальна зала),  загальною площею 222,0 кв.м. –ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає 91 000 (дев’яносто одна тисяча) гривень (без ПДВ);
 між Мошурівською сільською радою та ФОП Москаленко Людмилою Дмитрівною  строком 2 роки 11 місяців з _________  по ________ шляхом укладання додаткової угоди між орендодавцем та орендарем.
 
          1.4. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: с.Мошурів, вул. Жовтнева,5 частина приміщення СБК (колишній к-т профкому та швейної) 64 кв.м.  - ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає   33 100 (тридцять три тисячі сто) гривень ( без ПДВ)  між Мошурівською сільською радою та ФОП Москаленко Людмилою Дмитрівною  строком 2 роки 11 місяців з _________  по ________ шляхом укладання додаткової угоди між орендодавцем та орендарем.
 
          1.5. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою:с.Мошурів, вул.Жовтнева,5 частина приміщення сільського будинку культури,  загальною площею 14,2 кв.м.  – ринкова вартість якого з метою  передачі в оренду на момент  01.07.2013 р. складає5 700 (п’ять тисяч сімсот) гривень( без ПДВ);   - між Мошурівською сільською радою та ФОП Нишпорою Оленою Сабіржанівною строком 2 роки 11 місяців з _________  по ________ шляхом укладання додаткової угоди між орендодавцем та орендарем.
 
Продовжити термін дії договорів при умові, що орендарі зобов’язуються виконати наступні особливі умови договору оренди:
- орендарі зобов'язуються  відшкодувати витрати з проведення   незалежної оцінки об»єктів оренди;
- в термін до 20.07.13 підписати  додаткові угоди;
- у випадку не підписання протягом 30 календарних днів з дня прийняття цього рішення додаткових угод до діючих договорів оренди дане  рішення втрачає чинність, а раніше укладений договір оренди не підлягає продовженню після закінчення терміну його дії.
2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів / голова комісії –Масловська Н.В./.
 
 
 
Сільський голова                                                                  Н.П.Пономаренко
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  7-24/2013
             с.Мошурів                    
 
 
Про підписання проекту землеустрою ,
щодо відведення земельної ділянки
площею 14,7203 га гр.Лещенку В.В.
 
 
          Розглянувши заяву гр. Лещенка Володимира Васильовича про підписання сільським головою проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки площею 14,7203 га в користування на умовах оренди для ведення фермерського господарства  за рахунок земель державного запасу , яка відноситься до земель сільськогосподарського призначення , вид угідь-рілля, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада в и р і ш и л а :
 
          1.Доручити сільському голові Пономаренко Н.П.в пакеті документів проекту землеустрою підписати акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки площею 14,7203 га гр.Лещенку Володимиру Васильовичу для ведення фермерського  господарства в адмінмежах Мошурівської сільської ради за межами населеного пункту та акт прийомки передачі межових знаків на зберігання.
 
 
 
 
 
Сільський голова                                                                     Н.П.Пономаренко
 
 
 
 
 

МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
VІ СКЛИКАННЯ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від  17.07.2013   №  8-24/2013
             с.Мошурів                    
 
Про розгляд клопотання народного
депутата України Ничипоренка В.М.
щодо присвоєння почесного звання
України «Мати-героїня» гр.Катернозі К.М.
 
            Розглянувши клопотання та пакет документів народного депутата України Ничипоренка В.М. щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» гр.Катернозі К.М., відповідно до ч.1 ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада в и р і ш и л а :
 
          1.Підняти клопотання перед Тальнівською РДА про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» гр.Катернозі Катерині Микитівні  на вимогу народного депутата України Ничипоренка В.М.
 
2.Подати до Тальнівської РДА пакет документів надісланих народним депутатом України Ничипоренком В.М.  та раніше прийняті рішення Мошурівської сільської радою відносно присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Катернозі К.М.
 
 
 
Сільський голова                                        Н.П.Пономаренко