СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ

 

УКРАЇНА

 

МОШУРІВСЬКА      СІЛЬСЬКА     РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VІІ СКЛИКАННЯ

_______________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  24 грудня   2015 року № 2-3/2015

с.Мошурів

 

Про сільський

бюджет на 2016 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. «Про сільський бюджет на 2016 рік», відповідно до п. 2          ст. 77 Бюджетного Кодексу України, підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Мошурівська сільська рада  в и р і ш и л а   :

 

1.    Визначити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2016 рік у сумі  1746579 гривень, у тому числі субвенція що отримується з районного бюджету – 335206 гривень. (додаток №1).

 

        2.  Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі  1746579 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 1388349 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 358230 гривень (додаток №3).

 

3.    Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 358230 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 358230 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 358230 грн.

 

4.     Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2016рік в сумі  1200гривень.

      

5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2016рік:

-  субвенція місцевим бюджетам -335206  грн. (додаток № 4).

 

        6. Затвердити перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6).

 

        7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016рік за економічною структурою видатків:

-оплата праці  працівників бюджетних установ (код 2111);

-нарахування на заробітну плату (код 2120);

- продукти харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730).

 

      8.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму791519 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 433289 гривень, спеціального фонду – 358230 гривень (додаток №5).

 

       9. Розпорядником коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків на електричну та теплову енергію;водопостачання; природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       10.  Додатки 1,2,3,4,5,6до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

      11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів /голова комісії – Москаленко Т.А./.

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської ради

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2016 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи бюджет с.Мошурів на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

10000000

Податкові надходження  

1356128,00

1356128,00

0,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

10300,00

10300,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

10300,00

10300,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки

1345828,00

1345828,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно

1090828,00

1090828,00

0,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1200,00

1200,00

0,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

4700,00

4700,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

953428,00

953428,00

0,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

8100,00

8100,00

0,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

123400,00

123400,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок  

255000,00

255000,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

113000,00

113000,00

0,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

142000,00

142000,00

0,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

55245,00

55245,00

0,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

55245,00

55245,00

0,00

0,00

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

55200,00

55200,00

0,00

0,00

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

55200,00

55200,00

0,00

0,00

 

22090000

Державне мито  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

41000000

Від органів державного управління  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

41030000

Субвенції  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

41035000

Інші субвенції 

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

 

Всього доходів

1746579,00

1746579,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток № 2   
        До рішення сесії сільської ради
        від 24.12.2015 року № 2-3/2015
           
Джерела фінансування бюджету на 2016 рік
           
код Назва Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -358230 358230 358230 0
208000 фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 0 0 0 0
208100 На початок періоду 0 0 0 0
208200  На кінець періду 0 0 0 0
208400 Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку) -358230 358230 358230 0
600000 Фінансування за активними операціями -358230 358230 358230 0
602000 Зміна обсягів готівкових коштів 0 0 0 0
602100 На початок періоду 0 0 0 0
602200  На кінець періду 0 0 0 0
602400 Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку) -358230 358230 358230 0
           
              Додаток № 4
              до рішення сільської ради
              від 24  грудня 2015 року № 2-3/2015
               
               
Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом 
та сільським бюджетом на 2016 рік.
               
Мошурівська сільська рада
               
Код Назва трансферту Назва бюджету Між бюджетні трансферти, що надходять до бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Сума, грн.. Щоденний норматив відрахувань Сума, грн.. Щоденний норматив відрахувань
40000000 Офіційні трансферти   335206       335206
41000000 Від органів державного управління   335206       335206
41030000 Субвенції Районний 335206       335206
41035000 Інші субвенції   335206       335206
        Додаток № 5   
        До рішення сесії сільської ради
        від 24.12.2015 року № 2-3/2015
             
  Перелік державних та регіональних програм по сільському бюджету на 2016 рік  
             
КВК назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
КТКВ   Найменування програми Сума, грн Найменування програми Сума, грн Сума, грн
  Мошурівська сільська рада   433289   358230 791519
90412   Комплексна програма соціального захисту населення села на 2016 рік 100000     100000
100202   Програма фінансової підтримки КП "Темп" 26563   25000 51563
100203   Програма благоустрою села на 2016 рік 125726     125726
110502   "Українському роду - нема переводу" 21000     21000
130106   "Спорт - здоровя нації" 20000     20000
170703   Дорогам і вулицям - належне утримання 140000   333230 473230
  Всього   433289 0 358230 791519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків бюджет с.Мошурів на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Мошурівська сільська рада

1388349,00

1361786,00

704761,00

69320,00

26563,00

358230,00

0,00

0,00

0,00

358230,00

25000,00

1746579,00

 

 

 

010000

 

Державне управління 

614854,00

614854,00

445980,00

13500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614854,00

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

614854,00

614854,00

445980,00

13500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614854,00

 

 

 

070000

 

Освіта 

205641,00

205641,00

136968,00

6270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205641,00

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти 

205641,00

205641,00

136968,00

6270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205641,00

 

 

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

 

 

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

152289,00

125726,00

29160,00

35000,00

26563,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

25000,00

177289,00

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

26563,00

0,00

0,00

0,00

26563,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

25000,00

51563,00

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

125726,00

125726,00

29160,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125726,00

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво 

150565,00

150565,00

92653,00

14550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150565,00

 

 

 

110201

0824

Бібліотеки 

55371,00

55371,00

41601,00

3350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55371,00

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

74194,00

74194,00

51052,00

11200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74194,00

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

21000,00

21000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21000,00

 

 

 

130000

 

Фізична культура і спорт 

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

 

 

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

 

 

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

160101

0421

Землеустрій 

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

140000,00

140000,00

0,00

0,00

0,00

333230,00

0,00

0,00

0,00

333230,00

0,00

473230,00

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

140000,00

140000,00

0,00

0,00

0,00

333230,00

0,00

0,00

0,00

333230,00

0,00

473230,00

 

 

 

 

 

Всього

1388349,00

1361786,00

704761,00

69320,00

26563,00

358230,00

0,00

0,00

0,00

358230,00

25000,00

1746579,00

 

 

* - Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** - Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТУ

 

 
 


МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

П»ЯТА  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  19.02.2016   №  1-5/2016

             с.Мошурів

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 24.12.2015р.№2-3/2015

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 р.№2-3/2015«Про сільський бюджет на 2016 рік» , відповідно до п. 2 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції та висновки  постійної комісії з питань  бюджету і фінансів  та з питань реалізації державної регуляторної політики, думку депутатів, сільська рада  в и р і ш и л а  :

 

1.    Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2015 №2-3/2015 «Про сільський  бюджет на 2016 рік», а саме п.2, п.3, п.5 викласти в новій редакції:

 

«П.2 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

        2.  Затвердити обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі  1994753 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 1626523 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 368230 гривень (додаток №3).

 

П.3 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

3.    Установити дефіцит сільського бюджету всумі 248174 грн.

 

Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 368230 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит загального фондусільського бюджету визначити в сумі 248174грн., джерелом якого є розподіл залишку коштів загального фонду бюджету.

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 368230 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 368230 грн.

 

П.5 рішення про сільський бюджет доповнити:

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2016рік:

-  Обсяг субвенції до районного бюджету - 53445  грн. (додаток № 4.2).

 

      2.  Додатки 2,3,4.2до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   бюджету і фінансів  та з питань реалізації державної регуляторної політики /голова комісії – Москаленко Т.А./.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

 

 
 


МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17.06.2016 № 1-9/2016

          с.Мошурів

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 24.12.2015 року

№2-3/2015 « Про сільський бюджет

на 2016 рік» із внесеними змінами

від 19.02.2016р. №1-5/2016

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Зеленюк О.М. про внесення змін до рішення «Про сільський бюджет на 2016 рік» №2-3/2015 від 24.12.2015 із внесеними змінами від 19.02.2016р. №1-5/2016, з урахуванням  листа фінансового управління Тальнівської РДА про перегляд затверджених планових показників доходів сільського бюджету від 26.05.2016 №2-02, враховуючи перевиконання дохідної частини сільського бюджету, розглянувши листи дошкільного навчального закладу «Барвінок» про виділення коштів в сумі 120 тис. грн. для подальшого  належного функціонування дошкільного навчального закладу, від інструктора по спорту Бабоя І.В. про перекид коштів,  Тальнівської райдержадміністрації від 25.02.2016 р. №01-18/3934 «Про фінансування заходів з організації рятування людей на водних об»єктах в 2016 році»,  від 22.04.2016 р. №376/01-18 про прийняття рішення щодо виділення коштів з місцевого бюджету на ремонт доріг загального користування місцевого значення, листа  Тальнівської дитячої музичної школи  та батьківського комітету про надання фінансової допомоги музичній школі, від Тальнівської центральної районної лікарні  від 11.03.2016 р. про виділення коштів у сумі 7970 грн. для завершення ремонтних робіт по віконних укосах, від 08.06.2016 року про виділення коштів на закупівлю бензину для заправки автомобіля, який обслуговує Мошурівську амбулаторію та про  виділення 27812 грн. для проведення ремонтних робіт,  листа  Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів про виділення коштів для проведення поточного ремонту шкільних приміщень,  керуючись статтями 93, 101, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, статтями 28, 61 та 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету та фінансів та з питань реалізації державної регуляторної політики, сільська рада                   ВИРІШИЛА:

 

1.    Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2015 №2-3/2015 «Про сільський  бюджет на 2016 рік» із внесеними змінами від 19.02.2016р. №1-5/2016, а саме п.1, 2, 3, 5, 6, 8 викласти в новій редакції:

 

П.1 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

      1. Визначити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2016 рік у сумі  2094579 гривень, у тому числі субвенція що отримується з районного бюджету – 335206 гривень. (додаток №1).

 

П.2 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

        2.  Затвердити обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі  2342753 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 1867523 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 475230 гривень (додаток №3).

 

П.3 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

3.    Установити дефіцит сільського бюджету всумі 248174 грн. (додаток № 2).

 

Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 475230 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит загального фондусільського бюджету визначити в сумі 248174грн., джерелом якого є розподіл залишку коштів загального фонду бюджету.

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 475230 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 475230 грн.

 

П.5 рішення про сільський бюджет доповнити:

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2016рік:

-  Обсяг субвенції до районного бюджету -  100257 грн. (додаток № 4.2).

-        Надати субвенцію районному бюджету для акумулювання коштів на проведення заходів з організації рятування людей на водних об»єктах в 2016 році в сумі  1000грн.

-        Відмовити у виділенні субвенції з сільського бюджету для Тальнівської музичної школи.

-        Виділити субвенцію з сільського бюджету Тальнівській ЦРЛ в сумі  27812 для ремонтних робіт в Мошурівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини  та 3000 грн  на придбання бензину.

-        Виділити кошти відділу освіти Тальнівської районної ради для Мошурівської загальноосвітньої школи в сумі 15000 грн. для проведення поточного ремонту шкільних приміщень

Уповноважити сільського голову Пономаренко Н.П.,  на підставі цього рішення  укласти договір про передачу коштів між місцевими бюджетами.

 

П.6 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

        6. Затвердити перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6).

 

 

П.8 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

      8.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму943519 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 478289 гривень, спеціального фонду – 465230 гривень (додаток №5).

 

 

      2.  Додатки 1,2,3,4.2,5,6до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньбюджету та фінансів та з питань реалізації державної регуляторної політики / голова комісії – Москаленко Т.А./.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської  ради

 

 

 

 

 

№ 1-9/2016 від 17.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи бюджет с.Мошурів на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

1700128,00

1700128,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

10300,00

10300,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

10300,00

10300,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1689828,00

1689828,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1271828,00

1271828,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1200,00

1200,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

4700,00

4700,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1055428,00

1055428,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

8100,00

8100,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

202400,00

202400,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

418000,00

418000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

137000,00

137000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

281000,00

281000,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

59245,00

59245,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

59245,00

59245,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

59200,00

59200,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

59200,00

59200,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції  

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

335206,00

335206,00

0,00

0,00

 

 

 

Всього доходів

2094579,00

2094579,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

 

 

 

Т.Н. Андрошенко

 

 

 

        Додаток № 2   
        До рішення сесії сільської ради
        від 17.06.2016 року № 1-9/2016
           
Джерела фінансування бюджету на 2016 рік
           
код Назва Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 227056 -475230 -475230 -248174
208000 фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 227056 -475230 -475230 -248174
208100 На початок періоду 259147,01 116985,70 96556,59 376132,71
208200  На кінець періду 10973,01 116985,70 96556,59 127958,71
208400 Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку) -475230 475230 475230 0
600000 Фінансування за активними операціями 227056 -475230 -475230 -248174
602000 Зміна обсягів готівкових коштів 227056 -475230 -475230 -248174
602100 На початок періоду 259147,01 116985,70 96556,59 376132,71
602200  На кінець періду 10973,01 116985,70 96556,59 127958,71
602400 Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку) -475230 475230 475230 0
           

Секретар сільської ради                                  Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1-9/2016 від 17.06.2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків бюджет с.Мошурів на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Мошурівська сільська рада

1867523,00

1840960,00

844348,00

188620,00

26563,00

475230,00

0,00

0,00

0,00

475230,00

142000,00

2342753,00

 

 

 

010000

 

Державне управління 

614854,00

614854,00

445980,00

13500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614854,00

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

614854,00

614854,00

445980,00

13500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614854,00

 

 

 

070000

 

Освіта 

453441,00

453441,00

258468,00

66270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453441,00

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти 

453441,00

453441,00

258468,00

66270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453441,00

 

 

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

 

 

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

187289,00

160726,00

29160,00

70000,00

26563,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

25000,00

212289,00

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

26563,00

0,00

0,00

0,00

26563,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

25000,00

51563,00

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

160726,00

160726,00

29160,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160726,00

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво 

236682,00

236682,00

110740,00

38850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236682,00

 

 

 

110201

0824

Бібліотеки 

72067,00

72067,00

42251,00

6650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72067,00

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

153615,00

153615,00

68489,00

32200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153615,00

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

11000,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

 

 

 

130000

 

Фізична культура і спорт 

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

 

 

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

 

 

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

160101

0421

Землеустрій 

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

140000,00

140000,00

0,00

0,00

0,00

440230,00

0,00

0,00

0,00

440230,00

440230,00

580230,00

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

140000,00

140000,00

0,00

0,00

0,00

440230,00

0,00

0,00

0,00

440230,00

440230,00

580230,00

 

 

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп 

90257,00

90257,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

100257,00

 

 

 

250324

0180

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

 

 

 

250380

0180

Інші субвенції 

90257,00

90257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90257,00

 

 

 

 

 

Всього

1867523,00

1840960,00

844348,00

188620,00

26563,00

475230,00

0,00

0,00

0,00

475230,00

475230,00

2342753,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** - Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

 

Т.Н. Андрошенко

 

 

Додаток № 4.2

до рішення сільської ради

від 17.06.2016 року № 1-9/2016

 

 

 

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом

та сільським бюджетом на 2016 рік.

 

Мошурівська сільська рада

 

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що передаються з бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

250000

Видатки не віднесені до основних груп

 

90257

 

10000

 

100257

250380

Інші субвенції

районний

90257

 

 

 

90257

250324

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

 

 

 

10000

 

10000

 

Секретар сільської ради                                       Т.Н.Андрошенко

      Додаток № 5   
      До рішення сесії сільської ради
      від 17.06.2016 року № 1-9/2016
           
Перелік державних та регіональних програм по сільському бюджету на 2016 рік  
           
назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
  Найменування програми Сума, грн Найменування програми Сума, грн Сума, грн
Мошурівська сільська рада   478289   465230 943519
  Комплексна програма соціального захисту населення села на 2016 рік 120000     120000
  Програма фінансової підтримки КП "Темп" 26563   25000 51563
  Програма благоустрою села на 2016 рік 160726     160726
  "Українському роду - нема переводу" 11000     11000
  "Спорт - здоровя нації" 20000     20000
  Дорогам і вулицям - належне утримання 140000   440230 580230
Всього   478289 0 465230 943519

Секретар сільської ради                                Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

№1-9/2016 від 17.06.2016р.

 

 

Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до
проектно- кошторисної документації;
тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний
рік

 

 

 

 

01

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

475230,00

 

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

 

 

 

 

25000,00

 

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Придбання насосу до свердловини

 

 

 

25000,00

 

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

 

 

 

 

440230,00

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

Капітальний ремонт вул.. Центральна  с. Мошурів (4 черга)

 

 

 

440230,00

 

 

 

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

 

250324

0180

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

475230,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

Т.Н. Андрошенко