РІШЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  19.07. 2017року                    с.Мошурів                                    №23

        

 

Про підсумки роботи

зі зверненнями громадян

за І півріччя 2017 року

 

Заслухавши інформацію секретаря виконкому Караюз А.С. про підсумки роботи зі  зверненнями громадян І півріччя  2017 року, виконком сільської ради відмічає: за 1 півріччя цього року до сільської ради надійшло 5 звернень громадян,  з них - 4 усних, 1-письмове,  в порівнянні з 1 півріччям 2014 року на 1 більше, по земельних питаннях -62, в порівнянні за  минулий рік –на 31 більше,  видано довідок -1026, в порівнянні з минулим роком на 376 більше, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008р.№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підпункту 1 пункту б  статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про місцеве самоврядування» виконком сільської ради в и р і ш и в :

         1.Інформацію секретаря виконкому Караюз А.С.  взяти до відома.

         2. Сільському  голові, секретарю та землевпоряднику сільської  ради продовжувати роботу по розгляду звернень  громадян.

3.Дане рішення оприлюднити на дошці оголошень Мошурівської сільської ради.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на сільського голову Пономаренко Н.П.

Сільський голова                                                                     Н.П.Пономаренко

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    19 серпня    2017року                       с.Мошурів                               №24

 

 

 

Про надання дозволу на знесення

житлового будинку гр. Буги  В.Д.

по вул. Берегова,14

 

            Розглянувши заяву гр.Буги Володимира  Денисовича   про надання дозволу на знесення його  житлового будинкуза адресою: с.Мошурів, вул. Берегова,14  , який перебуває в аварійному стані та не придатний для проживання,взявши до уваги акт обстеження житлового будинку та керуючись ст.7 Житлового кодексу,п.14 Закону України”Про основи містобудування”,п.п.5 п.б ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком сільської ради    в и р і ш и в :

 

         1.Надати дозвіл на знесення житлового будинку Буги  Володимира  Денисовича   по вулиці  Берегова,14  який непридатний для цільового використання.

          2.Гр.Бузі В.Д. привести в належний стан прилеглу територію в термін до 19.08.2017року.

          3.Закрити погосподарський номер гр. Буги Володимира  Денисовича   по вул. Берегова,14

         4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому Караюз А.С.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Н.Пономаренко