РІШЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 15 грудня   2017 року                                                      № 36  

с.Мошурів

 

Про стан  виконання Закону

України «Про запобігання  корупції»

 

 

         Керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно  до Закону України «Про   запобігання корупції» з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, виконавчий комітет Мошурівської сільської  ради  в и р і ш и в :

         1.Інформацію сільського голови Пономаренко Н.П. про виконання Закону України „Про запобігання   корупції ”  у виконкомі  Мошурівської сільської ради   прийняти до відома .

         2. Посадовим особам місцевого самоврядування Мошурівської сільської ради дотримуватись вимог Закону України „Про запобігання корупції ”.

         3.Аналізувати скарги та звернення громадян до Мошурівської сільської ради, в яких вбачається порушення посадовими особами антикорупційного законодавства.

         4.Забезпечувати доступ громадськості  для ознайомлення  з рішеннями виконавчого комітету Мошурівської сільської ради , розміщуючи їх на веб - сторінці сільської ради та на дошці оголошень сільської ради.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  членів  виконавчого  комітету Дем»янчук П.Г. та Папченко А.А.

Сільський голова                                                                   Н. Пономаренко

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

15.12. 2017 року                                с.Мошурів                          №37

Про затвердження плану заходів щодо запобігання   корупції у Мошурівській сільській раді на 2018 рік

Відповідно до пунктів 7, 20 частини 4 статті 42, частини 8 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про   запобігання   корупції", Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на  виконання  функцій держави або  місцевого самоврядування» від  10.06.2016р. № 2 зів змінами від 18.08.2016р., рішення НАЗК від 11.08.2016р. №3,  з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, усунення причин та умов, які їх породжують, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити   план   заходів   щодо   запобігання   та   протидії   корупції  у Мошурівській сільській раді на 2018 рік.

 

 

2.Контроль за виконанням заходів покласти на уповноважену  особу з питань  запобігання та виявлення  корупції в Мошурівській   сільській  раді.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського  голови  Дем’янчука П.Г.

 

Сільський  голова                            Н.Пономаренко

 

 

 

План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Мошурівській сільській раді на 2018 рік

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

Провести навчання депутатів та посадових осіб апарату Мошурівської  сільської ради щодо застосування антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів,   правил   заповнення  декларацій   осіб,   уповноважених  на  виконання функцій місцевого самоврядування

Протягом І кварталу 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі — уповноважена особа)

2

Забезпечити:

- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору;

- оцінку виконання посадовими особами Мошурівської сільської ради покладених на них обов'язків і завдань

Постійно

Секретар сільської ради

3

Забезпечити безумовне виконання встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання  корупції » обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням

Постійно

Секретар сільської ради

4

Здійснювати на засіданнях виконавчого комітету сільської ради розгляд питань стосовно виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, засад запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Протягом року

Сільський голова

5

Забезпечити організацію подання посадовими особами Мошурівської сільської ради    Декларацій  осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування  за 2016 рік за формою,  затвердженою рішенням НАЗК від 10.06.2016р. №3 »

До 01.04.2018

Секретар сільської ради

6

Проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання   Декларацій  осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування  .

До 01.04.2018

Секретар  сільської  ради

 

7

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування у Мошурівській сільській раді відповідно до вимог ст. 11 ЗУ «Про   запобігання    корупції», Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Постійно

Секретар сільської ради

 

8

Проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції: — розміщення повідомлень на інформаційних стендах з питань запобігання та виявлення корупції; — забезпечити доведення до відома працівників Мошурівської сільської ради інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

Протягом року Постійно

Уповноважена особа

 

9

Надання консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа

 

10

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні службовими особами Мошурівської сільської ради своїх посадових обов'язків

Постійно

Сільський голова Секретар

 

11

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення служби в органах місцевого самоврядування працівникам, що визнані винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів.

У триденний строк (з дня отримання копії судового рішення, яке набрало законної сили)

Сільський  голова

Секретар  сільської  ради

 

 

12

Своєчасно подавати інформацію Національному агентству з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення за встановленою формою відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення»

У триденний строк після прийняття відповідних рішень про звільнення

Уповноважена  особа

 

 

13

Забезпечити здійснення обліку працівників Мошурівської сільської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена  особа

 

 

 

14

Забезпечити розгляд повідомлень щодо причетності працівників Мошурівської сільської ради до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена  особа

 

 

 

15

Забезпечити взаємодію з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Протягом року

Сільський  голова

Уповноважена  особа

 

 

 

16

Здійснювати контроль виконання плану заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в Мошурівській сільській раді на 2018 рік

Постійно

Сільський  голова

 

 

 

17

Здійснити підсумкове узагальнення стану виконання плану заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в Мошурівській сільській раді за2018 рік та розробити план заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в   Мошурівській сільській раді на 2019 рік

Грудень 2018 року

Сільський  голова

 

 

 

               

 

      Сільський  голова                                                                     Н.Пономаренко

 

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    15  грудня    2017року                       с.Мошурів                             №38 

                                                  

 

Про виділення  грошової

 допомоги на лікування

Недогоди  В.Д.

 

 

     Розглянувши заяву  гр. Недогоди Віри Дмитрівни   про виділення  грошової  допомоги  на  лікування, а також документи, які додаються до заяви:  довідка з КЗ «Черкаської   обласної лікарні  Черкаської обласної ради», довідки про доходи з  Тальнівського відділу обслуговування громадян Звенигородського об»єднаного управління  Пенсійного фонду України, копії ідентифікаційних  номерів, копії  паспортів, довідка  про склад  сім»ї, відповідно до рішення сільської ради від   23    грудня   2016 року № 15-4/2016 « Про комплексну Програму соціального  захисту  населення села на 2017 рік», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції членів виконкому,  виконком сільської ради   ВИРІШИВ  :

         1. Надати гр. Недогоді  Вірі  Дмитрівні       одноразову  грошову допомогу на  лікування          в сумі  8000 ( вісім тисяч) гривень 00 копійок за рахунок коштів виділених  під   Програму  соціального захисту населення на 2017 рік.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Пономаренко Н.П.

 

 

Сільський голова                                                                      Н. Пономаренко

 

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    15  грудня    2017року                       с.Мошурів                             №39

                                                  

 

Про виділення  грошової

 допомоги на лікування

Вітвіцького Д.І.

 

 

     Розглянувши заяву  гр. Вітвіцького  Дмитра Івановича   про виділення  грошової  допомоги  на  лікування, а також документи, які додаються до заяви:  виписка з амбулаторної карти, консультативне заключення клініки сучасної офтальмології ТОВ «Візіобуд+»,  довідки про доходи з  Тальнівського відділу обслуговування громадян Звенигородського об»єднаного управління  Пенсійного фонду України, копії ідентифікаційних  номерів, копії  паспортів, довідка  про склад  сім»ї, відповідно до рішення сільської ради від   23    грудня   2016 року                          № 15-4/2016 « Про комплексну Програму соціального  захисту  населення села на 2017 рік», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції членів виконкому,  виконком сільської ради                       ВИРІШИВ  :

         1. Надати гр. Вітвіцькому Дмитру  Івановичу        одноразову  грошову допомогу на  лікування          в сумі  3000 (три тисячі) гривень 00 копійок за рахунок коштів виділених  під   Програму  соціального захисту населення на 2017 рік.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Пономаренко Н.П.

 

 

Сільський голова                                                                      Н. Пономаренко

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    15  грудня    2017року                       с.Мошурів                             №40

                                                  

 

Про виділення  грошової

 допомоги на лікування

Пономаренко  Г.К.

 

 

     Розглянувши заяву  гр. Пономаренко  Ганни  Костянтинівни    про виділення  грошової  допомоги на  лікування, а також документи, які додаються до заяви:  Довідка  з Тальнівської ЦРЛ, заключення (огляд) офтальмолога  медичного центру «Окулюс»,  довідка про доходи з  Тальнівського відділу обслуговування громадян Звенигородського об»єднаного управління  Пенсійного фонду України, копія ідентифікаційного номера, копія  паспорта, довідка  про склад  сім»ї, відповідно до рішення сільської ради від   23    грудня   2016 року № 15-4/2016              « Про комплексну Програму соціального  захисту  населення села на 2017 рік», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції членів виконкому,  виконком сільської ради                  

ВИРІШИВ  :

         1. Надати гр. Пономаренко Ганні  Костянтинівні         одноразову  грошову допомогу на  лікування          в сумі  4000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок за рахунок коштів виділених  під   Програму  соціального захисту населення на 2017 рік.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Пономаренко Н.П.

 

 

Сільський голова                                                                      Н. Пономаренко

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.12. 2017 року                  с.Мошурів                         №  41

Про план роботи виконкому на Iквартал 2018 року

Виконком сільської ради вирішив:

1.Затвердити план роботи виконкому сільської ради на I квартал 2018 року.

2.Рішення про план роботи виконкому на I квартал 2018 року довести до відома територіальної громади, розмістити на інформаційному стенді сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Дем’янчука П.Г. та секретаря виконкому Караюз А.С.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                   Н.Пономаренко

 

 

Затверджено

Рішенням виконкому від  15.12.2017р. №41

 

  ПЛАН

роботи  виконкому Мошурівської сільської ради  на  І квартал  2018року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

Примітка

 

1

2

 

3

4

5

 

1.

Перелік питань для розгляду на  засіданнях виконкому

 

 

 

 

 

1.1.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік

підпункт 1 пункту б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

СІЧЕНЬ

18

Караюз А.С.

 

 

1.2.

Про роботу сільської бібліотеки

підпункт 1 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

СІЧЕНЬ

18

Басиста Н.В.

 

 

1.3.

Про підсумки щорічного громадського огляду умов проживання та виховання дітей сиріт,напівсиріт, дітей позбавлених батьківського  піклування, дітей інвалідів, неповнолітніх сімей неблагонадійних, дітей схильних до правопорушень

підпункт 2 пункту а , підпункт 7 пункту б статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

СІЧЕНЬ

18

 

Ящук А.П.

 

 

1.2.

Про підготовку  та проведення  конференції  представників села  Мошурів

стаття  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЛЮТИЙ

21

Пономаренко Н.П.

 

 

   1.3.

Про роботу  сільського  будинку  культури

 

підпункт 1 пункту б статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

БЕРЕЗЕНЬ

21

Фурса В.В.

 

 

1.4.

Про  роботу  ДНЗ «Барвінок»

підпункт 1 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

БЕРЕЗЕНЬ

21

Нишпора О.О.

 

 

2.

Контроль за виконанням рішень вищестоящих органів та  своїх власних

Для виконання визначених завдань та подачі інформацій згідно встановлених  термінів, вимог Указу Президента  від 26.07.2005 №1132/2005;

 

 

 

 

2.1.

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

-//-

постійно

Пономаренко Н.П.

 

 

3.

 

Засідання комісій, рад, робота з активом

Плани роботи комісій

 

 

 

 

3.1.

засідання постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян:

-розгляд скарг громадян

-//-

постійно

Пономаренко Н.П.

 

 

3.2.

засідання комісії у справах дітей:

-про запобігання бездоглядності

 

                                    -//-

     січень

Ящук А.П.

 

3.3.

-організація навчання працівників виконавчого комітету сільської ради

                  -//-

      березень

Караюз А.С.

 

4.

Загальні питання

Плани роботи

 

 

 

4.1.

Проведення засідань виконкому

-//-

щомісячно

Пономаренко Н.П.

 

4.2.

Проведення прийому громадян

-//-

згідно графіка

Пономаренко Н.П.

Караюз А.С.

Найчук С.П.

 

5.

Масові заходи

 

 

 

 

5.1.

Різдво Христове

Релігійне свято

07.01.2018

Пономаренко Н.П.

 

5.2.

Міжнародний жіночий день                          8-Березня

міжнародне свято

08.03.2018

Пономаренко Н.П.

 

 

Секретар виконкому                                                                                                                                       А.С.Караюз