РІШЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.03. 2017 року № 08 с.Мошурів

Про затвердження заходів щодо запобігання корупції у виконавчому комітеті Мошурівської    сільської ради на 2017 рік

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупціина стратегія) на 2014 -2017 роки виконавчий комітет сільської ради вирішив:

  1. Затвердити заходи щодо протидії корупції у виконавчому комітеті
    сільської ради на 2017 рік, що додаються.
  2. Посадовим та службовим особам виконавчого комітету сільської ради
    дотримуватися виконання заходів, затверджених згідно з п.1 цього рішення.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
    Пономаренко Н.П.

 

 

 

Сільський  голова                                                            Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення виконкому

від 15.03.2017 № 08

 

 

                                               ЗАХОДИ

  щодо запобігання корупції у виконавчому комітеті сільської ради

                                              на 2017 рік

 

 

1.    Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого

         конкурсного відбору    на заміщення вакантних посад у виконавчому комітеті сільської ради

                                                                          Конкурсна комісія

                                                                          Протягом року

2.   Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у
виконавчому комітеті ради, про спеціальні обмеження, встановлені
Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та

Законом України «Про запобігання корупції».

                                                                   Секретар ради
                                                               Протягом року

3.   Забезпечувати попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження.

                                                               Секретар ради

                                                                    Протягом року

4.   Забезпечувати подання новоприйнятими посадовими особами місцевого
самоврядування відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчому
комітеті ради та подальшу регулярну подачу такої інформації стосовно
близьких осіб уже працюючих посадових осіб виконавчого комітету.

                                                                   Секретар ради

                                                                       Протягом року

5.   Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчому комітеті ради

                                                                      Секретар ради

                                                                      Протягом року

6. У межах повноважень вживати заходів щодо запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяти їх усуненню.    .

                                                                       Секретар ради та посадові особи

                                                                       виконавчого комітету  

                                                                      Протягом року

 

7.Забезпечити попередження посадових осіб виконавчого комітету ради, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання електронної декларації  у  визначений  законодавством шляхом.

                                                                      Секретар ради

                                                                     Протягом року

8.       Попередити посадових осіб виконавчого комітету ради про подання  електронної  декларацій за 2016 рік

                                                                 Діловод сільської ради     

                                                               До 1 квітня 2017 року

9.       Попередити депутатів ради VІІ скликання, що припинили діяльність,
пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання
 електронних декларацій за 2016 рік

                                                                Діловод сільської ради

                                                                   До 1 квітня 2017 року

10.     Попередити депутатів ради VIIскликання про подання електронних декларацій за 2016 рік  

                                                                 Діловод сільської ради

                                                                  До 1 квітня 2017 року

11. Подати електронні декларації за 2016 рік

                                            Посадові та службові особи виконавчого комітету,

                                             особи, які протягом 2016 року

                                             звільнилися або іншим чином припинили

                                             діяльність, пов'язану з виконанням

                                            функцій місцевого самоврядування

                                             До 1 квітня 2017 року

12.Забезпечити ведення обліку посадових осіб виконавчого комітету, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

                                              Уповноважена особа з питань запобігання

                                   та виявлення корупції у виконкомі ради Протягом року

13.Ознайомити працівників виконавчого комітету ради з нормами Закону України «Про запобігання корупції»   постійно ознайомлювати та роз'яснювати норми нового діючого антикорупційного законодавства посадовим особам виконавчого комітету ради.

                                                                     Уповноважена особа з питань
                                                                    запобігання та виявлення
                                                                  корупії у Мошурівській
                                                                 сільській  раді                   

 

 

 

Сільський  голова                                                   Н.Пономаренко

 

 

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА
               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.03. 2017 року № 09 с.Мошурів

Про відповідальну посадову особу за реєстрацію актів цивільного стану , ведення обліку, звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , керуючись пунктами З.2., З.З., З.4., 5.4. Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012р. за № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1845/22157 ( далі- Порядок) , п.п.5 п. «б» статті 38, частиною 4 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що в систему органів державної реєстрації актів цивільного стану , крім інших органів, входять і виконавчі органи сільських, селищних і міських рад та рішення Мошурівської сільської ради від 28 лютого  2017 року № 2-17/2017 щодо здійснення секретарем ради повноважень секретаря виконавчого комітету ради,   виконавчий комітет вирішив:

1.       Покласти на Караюз  Аллу  Степанівну        - секретаря   ради персональну     відповідальність     за  виконання  делегованих  повноважень органів державної виконавчої влади щодо реєстрації актів цивільного стану .                   2.    Встановити, що :

2.1.  Караюз  Алла  Степанівна    - секретар ради, як посадова особа, яка здійснює повноваження  щодо реєстрації актів  цивільного  стану,     є

посадовою особою, відповідальною за ведення обліку, звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання.

2.2.          На час тимчасової відсутності Караюз   Алли   Степанівни
(відпустка,   відрядження,   хвороба   тощо),   бланки   свідоцтв   передаються
Пономаренко Наталії Петрівні     - сільському голові, за актом приймання-
передачі,    в якому відображаються    відомості згідно вимог пункту 3.3.
Порядку;

2.3.       При  зміні  посадової особи,  відповідальної за зберігання  бланків
свідоцтв у виконавчому органі сільської ради, приймання-передача бланків
свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку
проводиться    у присутності керівника відділу державної реєстрації актів
цивільного стану районного управління юстиції, що забезпечує бланками
свідоцтв виконавчий комітет сільської ради.

3. Взяти до відома, що відповідно до п.2 статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» , відомості, зазначені в актових записах про народження фізичної особи та її походження, шлюб, смерть, складаються Караюз  Аллою  Степанівною  - секретарем ради, як посадовою особою відповідальною за реєстрацію актів цивільного стану, на паперових носіях та в електронному вигляді та вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з дня надходження актового запису до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Пономаренко Н.П.

 

Сільський голова

 


Н.Пономаренко

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА
               ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.03. 2017 року № 10   с.Мошурів

 

Про організацію благоустрою

 населеного пункту та виробничих

 територій, підприємств, установ і організацій

 

Відповідно до підпункту 7 пункту „а" статті 30 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою населеного пункту , поліпшення естетичного, санітарного стану територій та об"єктів масового перебування людей , виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1.Навести належний порядок на територіях установ,підприємств та організацій, зупинок громадського транспорту, територій місць поховань (кладовища, сільські пам’ятники), з цією метою :

● керівникам організацій, підприємств та установ села    організувати прибирання та наведення належного санітарного стану на закріплених територіях до 01.05.2017 року;

●виконавчому комітету провести  вуличні обходи з метою виявлення стихійних сміттєзвалищ, вжити заходи щодо їх ліквідації, розробити план графік їх ліквідації;

●спеціалісту   - землевпоряднику   сільської  ради   провести   роботу   серед  населення      по   наведенню   порядку   по   вулицях   населеного   пункту (прибирання будівельних матеріалів та інше), особливу увагу звернути на стан територій закинутих об’єктів ;

●сільському голові організувати вапнування бордюрів, дерев в центрі села та біля Пагорба Слави;

●не допускати накопичення твердих побутових відходів на території населеного пункту, впорядкувати місце зберігання твердих побутових відходів (сміттєзвалище).

●  спеціалісту - землевпоряднику  сільської  ради Найчук С.П. до 25 березня 2017 року  розділити  територію

2. Дане  питання поставити на контроль і заслухати на  засіданні виконкому у травні місяці року.

3. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на заступника  сільського  голови з  питань  діяльності виконавчих органів Дем’янчука  П.Г.

Сільський  голова                                                   Н.Пономаренко

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15.03. 2017 року № 11 с.Мошурів

Про план роботи виконкому на IIквартал 2017 року

Виконком сільської ради вирішив:

1.Затвердити план роботи виконкому сільської ради на IIквартал 2017 року.

2.Рішення про план роботи виконкому на IIквартал 2017 року довести до відома територіальної громади, розмістити на інформаційному стенді сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Дем’янчука П.Г. та секретаря виконкому Караюз А.С.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                   Н.Пономаренко