МОШУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СОРОК ПЕРША  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

27.01.2015 року №4-41/2015

            с.Мошурів

 

Про сільський бюджет

на 2015 рік

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. «Про сільський бюджет на 2015 рік», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та п. 2          ст. 76, п. 3 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, відповідно до підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Мошурівська сільська рада  в и р і ш и л а   :

 

1.    Визначити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2015 рік у сумі  1613531 гривень, у тому числі субвенція що отримується з районного бюджету – 1613531 гривень. (додаток №1).

 

        2.  Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2015 рік у сумі  1613531 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 1115812 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 479719 гривень, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №3)

 

3.    Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 497719 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 497719 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 497719 грн.

 

4.     Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2015рік в сумі  1200гривень.

 

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2015рік:

-  субвенція місцевим бюджетам - 191232  грн. (додаток № 4).

 

        6. Затвердити перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6).

 

        7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015рік за економічною структурою видатків:

-оплата праці  працівників бюджетних установ (код 2111);

-нарахування на заробітну плату (код 2120);

- продукти харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730).

 

      8.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму324333 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 324333 гривень (додаток №5).

 

       9. Розпорядником коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків на електричну та теплову енергію;водопостачання; природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       10.  Додатки 1,2,3,4,5,6до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

      11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів /голова комісії – Масловська Н.В/.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2015 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи Бюджет с. Мошурів на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

1383754,00

1383754,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

9500,00

9500,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

9500,00

9500,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

9500,00

9500,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

5475,00

5475,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

5475,00

5475,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1368579,00

1368579,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1118579,00

1118579,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

500,00

500,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

8000,00

8000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

989128,00

989128,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6600,00

6600,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

114351,00

114351,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

250000,00

250000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

170000,00

170000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

80000,00

80000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

200,00

200,00

0,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

200,00

200,00

0,00

0,00

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

40,00

40,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

38545,00

38545,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

38545,00

38545,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

38500,00

38500,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

38500,00

38500,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

45,00

45,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

191232,00

191232,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

191232,00

191232,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції  

191232,00

191232,00

0,00

0,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

191232,00

191232,00

0,00

0,00

 

 

 

Всього доходів

1613531,00

1613531,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарсільської ради

 

 

 

Андрошенко Т.Н.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

 

 

 

До рішення сесії сільської ради

 

 

 

 

від 27.01.2015 року № 4-41/2015

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування бюджету на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

-497719

497719

497719

0

208000

фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

-497719

497719

497719

0

208100

На початок періоду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

208200

 На кінець періду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

208400

Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку)

-497719

497719

497719

0

600000

Фінансування за активними операціями

-497719

497719

497719

0

602000

Зміна обсягів готівкових коштів

-305713

305713

305713

0

602100

На початок періоду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

602200

 На кінець періду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

602400

Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку)

-497719

497719

497719

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2015 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків Бюджет с. Мошурів на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Мошурiвська сiльська рада

1115812,00

1115812,00

491289,00

55221,00

0,00

497719,00

0,00

0,00

0,00

497719,00

497719,00

1613531,00

 

 

 

010000

 

Державне управління 

559895,00

559895,00

355900,00

13500,00

0,00

2515,00

0,00

0,00

0,00

2515,00

2515,00

562410,00

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

559895,00

559895,00

355900,00

13500,00

0,00

2515,00

0,00

0,00

0,00

2515,00

2515,00

562410,00

 

 

 

070000

 

Освіта 

184731,00

184731,00

102400,00

13042,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184731,00

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти 

184731,00

184731,00

102400,00

13042,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184731,00

 

 

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

129806,00

129806,00

29224,00

27000,00

0,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

16920,00

146726,00

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

26473,00

26473,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

16920,00

43393,00

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

103333,00

103333,00

29224,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103333,00

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво 

6851,00

6851,00

3765,00

1679,00

0,00

45804,00

0,00

0,00

0,00

45804,00

45804,00

52655,00

 

 

 

110201

0824

Бібліотеки 

2739,00

2739,00

2235,00

0,00

0,00

804,00

0,00

0,00

0,00

804,00

804,00

3543,00

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

3762,00

3762,00

1530,00

1679,00

0,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

48762,00

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

 

 

 

130000

 

Фізична культура і спорт 

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

150000

 

Будівництво 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

980,00

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

980,00

 

 

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

6529,00

6529,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6529,00

 

 

 

160101

0421

Землеустрій 

6529,00

6529,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6529,00

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

159000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

431500,00

590500,00

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

159000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

431500,00

590500,00

 

 

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп 

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

 

 

 

250102

0133

Резервний фонд 

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

 

 

 

 

 

Всього

1115812,00

1115812,00

491289,00

55221,00

0,00

497719,00

0,00

0,00

0,00

497719,00

497719,00

1613531,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** - Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

 

Андрошенко Т.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

 

 

 

 

 

 

 

до рішення сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 27  січня 2015 року № 4-41/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом

та сільським бюджетом на 2015 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що надходять до бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

40000000

Офіційні трансферти

 

191232

 

 

 

191232

41000000

Від органів державного управління

 

191232

 

 

 

191232

41030000

Субвенції

Районний

191232

 

 

 

191232

41035000

Інші субвенції

 

191232

 

 

 

191232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секретар сільської ради                                  Т.Н.Андрошенко

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 

 

 

 

 

До рішення сесії сільської ради

 

 

 

 

від 27.01.2015 року № 4-41/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік державних та регіональних програм по сільському бюджету на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

КВК

назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

 

Найменування програми

Сума, грн

Найменування програми

Сума, грн

Сума, грн

 

Мошурівська сільська рада

 

324333

 

0

324333

90412

 

Комплексна програма соціального захисту населення села на 2015 рік

50000

 

 

50000

100203

 

Програма благоустрою села на 2015 рік

103333

 

 

103333

130106

 

Спорт - здоровя нації

12000

 

 

12000

170703

 

Дорогам і вулицям - належне утримання

159000

 

 

159000

 

Всього

 

324333

0

0

324333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради              

 Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2015 рік"

 

 

Перелік об`єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до
проектно- кошторисної документації;
тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний
рік

 

 

 

 

01

 

Мошурiвська сiльська рада

 

 

 

 

497719,00

 

 

 

 

010000

 

Державне управління 

 

 

 

 

2515,00

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

Придбання багатофункціонального пристрою

 

 

 

2515,00

 

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

 

 

 

 

16920,00

 

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Завершення робіт по будівництву  свердловини

 

 

 

16920,00

 

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво 

 

 

 

 

45804,00

 

 

 

 

110201

0824

Бібліотеки 

 Поповнення бібліотечного фонду

 

 

 

804,00

 

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

Придбання дизельного обігрівача

 

 

 

45000,00

 

 

 

 

150000

 

Будівництво 

 

 

 

 

980,00

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

Послуги з технагляду за будівництвом підпірної стінки

 

 

 

980,00

 

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

 

 

 

 

431500,00

 

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

Капітальний ремонт вул. Жовтнева

 

 

 

431500,00

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

497719,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

Андрошенко Т.Н.

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 
 

 

МОШУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СОРОК ПЕРША  СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

27.01.2015 року №5-41/2015

            с.Мошурів

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський

бюджет на 2015 рік»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. «Про внесення змін до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський бюджет на 2015 рік», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та п. 2  ст. 76, п. 3 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, відповідно до підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Мошурівська сільська рада  в и р і ш и л а   :

 

1.    Внести зміни до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський  бюджет на 2015 рік», а саме п.2, п.3, п.5 викласти в новій редакції:

 

П.2 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

        2.  Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2015 рік у сумі  2019531 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 1521812 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 479719 гривень, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №3)

 

П.3 рішення про сільський бюджет викласти в новій редакції:

3.    Установити дефіцит сільського бюджету всумі 406000 грн.

 

Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 497719 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)., Дефіцит загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 406000, джерелом якого є розподіл залишку коштів загального фонду бюджету. грн.

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 497719 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 497719 грн.

 

П.5 рішення про сільський бюджет доповнити:

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2015рік:

-  Обсяг субвенції до районного бюджету - 15308  грн. (додаток № 4.2).

 

      2.  Додатки 2,3,4.2до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів /голова комісії – Масловська Н.В/.

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

 

 

 

 

До рішення сесії сільської ради

 

 

 

 

 

від 27.01.2015 року № 5-41/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування бюджету на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

200000

Внутрішнє фінансування

-91719

497719

497719

406000

 

208000

фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

-91719

497719

497719

406000

 

208100

На початок періоду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

 

208200

 На кінець періду

2711,12

113065,54

88355,59

115776,66

 

208400

Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку)

-91719

497719

497719

406000

 

600000

Фінансування за активними операціями

-91719

497719

497719

406000

 

602000

Зміна обсягів готівкових коштів

-305713

305713

305713

0

 

602100

На початок періоду

408711,12

113065,54

88355,59

521776,66

 

602200

 На кінець періду

2711,12

113065,54

88355,59

115776,66

 

602400

Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету, (бюджету розвитку)

-497719

497719

497719

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Мошурівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2015 рік"№5-41/2015 від 27.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків Бюджет с. Мошурів на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету*

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною**/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Мошурiвська сiльська рада

1521812,00

1521812,000

697132,00

111275,00

0,00

497719,00

0,00

0,00

0,00

497719,00

497719,00

2019531,00

 

 

 

010000

 

Державне управління 

559895,00

559895,00

355900,00

13500,00

0,00

2515,00

0,00

0,00

0,00

2515,00

2515,00

562410,00

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

559895,00

559895,00

355900,00

13500,00

0,00

2515,00

0,00

0,00

0,00

2515,00

2515,00

562410,00

 

 

 

070000

 

Освіта 

430200,00

430200,00

237000,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430200,00

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти 

430200,00

430200,00

237000,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430200,00

 

 

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство 

129806,00

129806,00

29224,00

27000,00

0,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

16920,00

146726,00

 

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

26473,00

26473,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

16920,00

16920,00

43393,00

 

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

103333,00

103333,00

29224,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103333,00

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво 

152074,00

152074,00

75008,00

28775,00

0,00

45804,00

0,00

0,00

0,00

45804,00

45804,00

197878,00

 

 

 

110201

0824

Бібліотеки 

63537,00

63537,00

35254,00

7000,00

0,00

804,00

0,00

0,00

0,00

804,00

804,00

64341,00

 

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

88187,00

88187,00

39754,00

21775,00

0,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

133187,00

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

 

 

 

130000

 

Фізична культура і спорт 

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

12000,00

12000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

 

 

 

150000

 

Будівництво 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

980,00

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

980,00

 

 

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

6529,00

6529,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6529,00

 

 

 

160101

0421

Землеустрій 

6529,00

6529,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6529,00

 

 

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 

159000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

431500,00

590500,00

 

 

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

159000,00

159000,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

0,00

0,00

0,00

431500,00

431500,00

590500,00

 

 

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп 

22308,00

15308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22308,00

 

 

 

250102

0133

Резервний фонд 

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

 

 

 

250380

0180

Інші субвенції 

15308,00

15308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15308,00

 

 

 

 

 

Всього

1521812,00

1521812,00

697132,00

111275,00

0,00

497719,00

0,00

0,00

0,00

497719,00

497719,00

2019531,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
** - Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

 

Андрошенко Т.Н.

 

 

                                               

 

Додаток № 4.2

до рішення сільської ради

від 27.01.2015 року № 5-41/2015

 

 

 

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом

та сільським бюджетом на 2015 рік.

 

Мошурівська сільська рада

 

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що передаються з бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

Сума, грн..

Щоденний норматив відрахувань

250000

Видатки не віднесені до основних груп

 

15308

 

 

 

15308

250380

Інші субвенції

районний

15308

 

 

 

15308

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                                         Т.Н.Андрошенко

 

 

 

 

 

 

 
 


МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

12.02. 2015 року №1-42/2015

        с.Мошурів

 

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський

бюджет на 2015 рік» із внесеними змінами

№5-41/2015 від 27.01.2015

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. Про внесення змін до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський бюджет на 2015 рік» із внесеними змінами  №5-41/2015 від 27.01.2015, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та п. 2  ст. 76, п. 3 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, відповідно до підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Мошурівська сільська рада  в и р і ш и л а   :

 

1.               Внести зміни до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський  бюджет на 2015 рік» із внесеними змінами № 5-41/2015 від 27.01. 2015, а саме п.5 викласти в новій редакції:

 

П.5 рішення про сільський викласти в новій редакції:

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2015рік:

-  Обсяг субвенції до районного бюджету - 16808  грн. (додаток № 4.2).

 

        2.  Додатки3, 4.2до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів /голова комісії – Масловська Н.В/.

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко

 

 

 

 
 


МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

16.04. 2015 року №2-43/2015

        с.Мошурів

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 27.01.2015 р

№4-41/2015 із внесеними змінами

від 27.01.2015 №5-41/2015;

від 12.02.2015 р. №1-42/2015

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Зеленюк О.М. Про внесення змін до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський бюджет на 2015 рік» із внесеними змінами  №5-41/2015 від 27.01.2015,  №1-42/2015 від 12.02.2015 відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та п. 2  ст. 76, п. 3 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, відповідно до підпункту 23 ч.1 статті 26, та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Мошурівська сільська рада  в и р і ш и л а   :

 

Внести зміни до рішення сільської ради від 27.01.2015 №4-41/2015 «Про сільський  бюджет на 2015 рік» із внесеними змінами № 5-41/2015 від 27.01. 2015, №1-42/2015 від 12.02.2015 , а саме п.5 викласти в новій редакції:

 

П.5 рішення про сільський викласти в новій редакції:

       5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2015рік:

-  Обсяг субвенції до районного бюджету - 20635  грн. (додаток № 4.2).

 

        2.  Додатки3, 4.2до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів /голова комісії – Масловська Н.В/.

 

 

Сільський голова                                                                 Н.П.Пономаренко