Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –259384 гривень , у тому числі загального фонду – 247384 гривень та спеціального фонду – 12000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон  України "Про культуру",   Указ Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» , Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку   бюджетних програм та результативних  показників їх виконання для місцевих  бюджетів у галузі "Культура"Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Мошурівської сільської ради № 15-36/2018 від  21.12.2018р. Про сільський бюджет на 2019 рік" , рішення Мошурівської сільської ради № 6-36/2018 від 21.12.2018р. "Про затвердження Програми розвитку культури  "Українському роду - нема переводу" на 2019-2020 роки.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

247 384

12 000

12 000

259 384

 

 

Усього

247 384

12 000

12 000

259 384

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури "Ураїнському роду-нема переводу" на 2019-2020 роки

247 384

12 000

259 384

 

 

Усього

247 384

12 000

259 384

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі кількість гуртків

од.

Штатний розпис

5,00

0,00

5,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис

2,25

0,00

2,25

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

Штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

Штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

Звітність установи

271384,00

0,00

271384,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

Звітність установи

25,00

0,00

25,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Звітність установи

7500,00

0,00

7500,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

Розрахунок

36,18

0,00

36,18

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

Розрахунок

10855,00

0,00

10855,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

105,00

0,00

105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)