Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21392 гривень , у тому числі загального фонду – 21392 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  від 21.05.1997 №280/97 ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №15-36/2018 "Про сільський бюджет на 2019 рік" , Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №5-36/2018 "Про затвердження Програми "Дорогам і вулицям - належне утримання" на 2019-2020 роки"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

13 392

0

0

13 392

 

 

2

Утримання доріг і вулиць  в  зимовий період

8 000

0

0

8 000

 

 

Усього

21 392

0

0

21 392

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програми "Дорогам і вулицям - належне утримання" на 2019-2020 роки"

21 392

0

21 392

 

 

Усього

21 392

0

21 392

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на поліпшення стану сільських доріг

грн.

кошторис

13392,00

0,00

13392,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

відремонтовано доріг

м.кв.

внутрішній облік

25,00

0,00

25,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

вартість 1м.2 ремонту

грн.

розрахунок

536,00

0,00

536,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка обсягів відремонтованогого дорожнього покриття

%

розрахунок

10,00

0,00

10,00

 

 

 

Питома вага площі сільських доріг , що зазнали поточного ремонту, в площі, що потребує поточного ремонту

%

розрахунок

0,03

0,00

0,03

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа сільських автошляхів

м.кв.

внутрішній облік

72000,00

0,00

72000,00

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

од.

внутрішній облік

3,00

0,00

3,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу та посипання їх при ожеледі

грн.

кошторис

8000,00

0,00

8000,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

ередня вартість одного заходу очищення доріг від снігу та посипання їх при ожеледі

грн.

розрахунок

2667,00

0,00

2667,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості заходів очищення доріг від снігу

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)