Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –96000 гривень , у тому числі загального фонду – 96000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  від 21.05.1997 №280/97 ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №15-36/2018 "Про сільський бюджет на 2019 рік" , Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №2-36/2018 "Про зарвердження Програми соціального захисту населення на 2019 рік"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

76 000

0

0

76 000

 

 

2

Підтримка військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2019 році та членів їх сімей

20 000

0

0

20 000

 

 

Усього

96 000

0

0

96 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма соціального захисту населення на 2019 рік

76 000

0

76 000

 

 

Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2019 році та членів їх сімей

20 000

0

20 000

 

 

Усього

96 000

0

96 000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

внутрішній облік

13,00

0,00

13,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

розрахунок

6333,00

0,00

6333,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

розрахунок

55,00

0,00

55,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на надання грошових допомог

грн.

звітність установи

76000,00

0,00

76000,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середній розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

розрахунок

5846,00

0,00

5846,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка зростання  середнього розміру допомоги

%

розрахунок

91,00

0,00

91,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на надання допомог військовослужбовцям

грн.

звітність установи

20000,00

0,00

20000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб,  яким буде надано допомогу

осіб

внутрішній облік

4,00

0,00

4,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середній розмір допомоги

грн.

розрахунок

5000,00

0,00

5000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток отриманої грошової допомоги

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

зростання розміру допомоги

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)