Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –127669 гривень , у тому числі загального фонду – 127669 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон  України "Про культуру",   Указ Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» , Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку   бюджетних програм та результативних  показників їх виконання для місцевих  бюджетів у галузі "Культура", рішення Мошурівської сільської ради № 15-36/2018 від 21.12.2018р. "Про місцевий бюджет с.Мошурів на 2019 рік", рішення Мошурівської сільської ради № 6-36/2018 від 21.12.2018р. "Про затвердження Програми розвитку культури  "Українському роду - нема переводу" на 2019-2020 роки

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

127 669

0

0

127 669

 

 

Усього

127 669

0

0

127 669

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури "Ураїнському роду-нема переводу" на 2019-2020 роки

127 669

0

127 669

 

 

Усього

127 669

0

127 669

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

Звітність установи

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

Штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

Звітність установи

12000,00

0,00

12000,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

Звітність установи

0,75

0,00

0,75

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

Звітність установи

8,70

0,00

8,70

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.примірників

Звітність установи

0,00

0,00

0,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.примірників

Звітність установи

0,00

0,00

0,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.грн.

Звітність установи

14,30

0,00

14,30

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.грн.

Звітність установи

0,00

0,00

0,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.грн.

Звітність установи

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника книжок

грн.

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

Розрахунок

170,00

0,00

170,00

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

Розрахунок

6000,00

0,00

6000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)