Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№3 від 18.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№3 від 18.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1301715 гривень , у тому числі загального фонду – 1289715 гривень та спеціального фонду – 12000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  від 21.05.1997 №280/97 ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №15-36/2018 "Про сільський бюджет на 2019 рік" , Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №14-36/2018 "Про затвердження Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019-2020 роки".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 289 715

12 000

12 000

1 301 715

 

 

Усього

1 289 715

12 000

12 000

1 301 715

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма підтримки місцевого самоврядування на 2019-2020 роки.

1 289 715

12 000

1 301 715

 

 

Усього

1 289 715

12 000

1 301 715

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

8,00

0,00

8,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнали реєстрації вхідної документації

1005,00

0,00

1005,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

342,00

0,00

342,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунково

125,00

0,00

125,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

розрахунково

16,00

0,00

16,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунково

161214,00

1500,00

162714,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

вчасно виконаних листів, звернень, заяв

%

розрахунково

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)