Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

№ 3 від 18.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Мошурівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116013 )

 ( 0620 )

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №15-36/2018 "Про сільський бюджет на 2019 рік" , Рішення Мошурівської сільської ради від 21.12.2018р. №7-36/2018 "Про затвердження Програми фінансової підтримки КП "Темп" на 2019 рік.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення належної та безперебійної роботи  водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

60 000

0

0

60 000

 

 

Усього

60 000

0

0

60 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма фінансової підтримки КП "Темп" на 2019 рік

60 000

0

60 000

 

 

Усього

60 000

0

60 000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

сума збитків станом на початок року

тис.грн.

Фінансовий звіт підприємства

1568,00

0,00

1568,00

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

Звітність установи

60000,00

0,00

60000,00

 

 

 

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки

од.

Мережа Розпорядників

1,00

0,00

1,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки

од.

Мережа Розпорядників

1,00

0,00

1,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня сума підтримки одному збитковому підприємству

тис.грн.

Розрахунок

60000,00

0,00

60000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом

%

Розрахунок

92,30

0,00

92,30

 

 

 

темп зростання розміру збитків

%

Розрахунок

0,00

0,00

0,00

 

 

 

відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують

%

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Н.П. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Н.П.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)